3
سال
برای تولید سرامیک پرسلانی دبل شارژ از یک لایه بیسکویت وذرات پودر مانندی روی ان استفاده میشود. در تولید سرامیک پرسلانی دبل شارژ۷۰ الی ۸۰ درصدازپودرخاک رس در قسمت زیرین و۲۰الی ۳۰ درصد سطح روی انرا با خاک رنگی پر میکنند سپس دولایه را تحت فشار قرار داده و پرس میکنند و سپس حرارت میدهند.

مبلمان به اشیاء متحرک اطلاق می شود که برای حمایت از فعالیت های مختلف انسانی مانند صندلی ، غذا خوردن و خوابیدن در نظر گرفته شده اند. مبلمان نیز برای نگه داشتن اشیاء در ارتفاع مناسب برای کار یا ذخیره وسایل استفاده می شود.

گرانیت سوپر نانوپولیش

تورنتو بلک

برندها

مجموعه برندهای گرانیت شمس یزد

پروفایل منعلاقمندی هاسبد خرید